• Hình thành khả năng tư duy logic cao nên việc học toán tư duy giúp trẻ phát tiển trí não và khả năng tập trung chú ý tốt.
 • Diễn đạt được mong muốn, nhu cầu bằng câu đơn, câu ghép và chương trình MC kids giúp trẻ tự tin trong giao tiếp
 • Tham gia các phòng chức năng:
 • Sáng tạo, tưởng tượng trong hoạt động mỹ thuật tao nên những tác phẩm độc đáo.
 • Cảm thụ và phân biệt được một số âm sắc của một số dụng cụ âm nhạc quen thuộc
 • Tham gia hoạt động kể truyện diễn cảm, đóng vai các nhân vật
 • Đọc sách theo tưởng tượng qua hình ảnh
 • Khám phá khoa học với nhiều thí nghiệm thụ vị
 • Phối hợp tốt vận động tay –mắt.
 • Giáo dục giới tính nam, nữ, tập kỹ năng tự phục vụ bản thân, giữ gìn vệ sinh thân thể, tự bảo vệ bản thân.
 • Chương trình tiếng anh: hình thành giao tiếp câu đơn giản,phát âm đúng, và tự tin trong giao tiếp thông qua các hoạt động phám phá trải nghiễm cùng giáo viên tiếng anh.
 • Kỹ năng xã hội: thể hiện sự quan tâm chia sẻ với người khác, lễ phép với mọi người