Giới thiệu

  • TẦM NHÌN:

Etailink Vietnam là đơn vị cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động trên nền tảng dinh dưỡng khoa học có kiểm chứng, với đội ngũ Huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, sức hút cao, khả năng lan tỏa mạnh mẽ để truyền cảm hứng sống lành mạnh đến người dân nhằm hướng tới một Việt Nam lão hóa không bệnh viện điều trị (chỉ còn tồn tại Bệnh viện giải phẫu)

  • SỨ MỆNH:
    • Khai vấn, định hướng phong cách và lối sống lành mạnh, tích cực.
    • Huấn luyện phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua các khóa học online và offline để đưa ra lộ trình dinh dưỡng khoa học ứng dụng cụ thể trên từng khách hàng.
    • Huấn luyện quản trị cảm xúc, chữa lành thân tâm, giúp khách hàng THÂN CƯỜNG – BỆNH NHƯỢC – TÂM AN
  • THÔNG ĐIỆP:

Thời gian là vàng – Sức khỏe là kim cương – Uy tín là mạng sống