• Ngôn ngữ lứa tuổi này sử dụng các loại câu đơn và câu ghép, vì thế chương trình MC kids giúp trẻ hình thành kỹ năng dùng câu tốt hơn và tự tin hơn trong giao tiếp.
 • Chương trình tiếng anh giúp trẻ hiểu được các từ câu đơn giản thông qua giao tiếp với giáo viên tiếng anh thường xuyên trong các hoạt động trải nghiệm, khám phá.
 • Hình thành khái niệm sơ đẳng về toán ( Nhận biết số đếm, số lượng; So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng ; Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự;Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn)……
 • Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian( Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày…)
 • Phát triển thể chất thông qua các họat động vận động vui chơi, tập luyện: Aerobic, hội thao, trò chơi vận động, trò chơi dân gian…và có một số thói quen, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khoẻ và đảm bảo sự an toàn của bản thân.
 • Chương trình giáo dục giới tính giúp trẻ hình thành thói quen tự phục vụ bản thân mình, giữ gìn vệ sinh thân thể mình và tự bảo vệ bản thân mình
 • Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội: giúp trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình;  Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ ; Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung…
 • Với các phòng chức năng:
 • Trẻ được đắm mình vào sự tưởng tượng và sáng tạo khi tham gia hoạt động tại phòng Art, tại đây trẻ thỏa sức sử dụng các nguyên vật liệu để tạo nên những tác phẩm riên của mình.
 • Tham gia đóng vai các nhân vật trong truyện cổ tích tại phòng nghệ thuật.
 • Được nghe đọc, kể những câu chuyện cổ tích tại phòng thư viện.
 • Khám phá các thí nghiệm tại phòng khoa học.
 • Tham gia các hoạt động múa, hát, biểu diễn tại phòng âm nhạc.
 • Chế biến các món ăn đơn giản tại phòng cooking class